مدیر کل ورزشی

مدیر کل تربیت بدنی و امور ورزشی

                                                                 

نام و نام خانوادگی :

سید محمد توسلی

تحصیلات : 

-دانشجوی دکتری، در گرایش مدیریت سازمانهای ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، (در حال دفاع رساله )

-کارشناسی ارشد ، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

-کارشناسی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

آدرس پست الکترونیکی :

Tavassoli53@yahoo.com 

 

سوابق مدیریتی و اجرایی :

- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آق قلا از سال 1388 الی 1390

- مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن مرکزی سال 1391

- مدیر کل امور فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن مرکزی سال1392

- مدیر عامل مرکز آموزشی رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن مرکزی از سال 1393الی 1395

-رئیس انجمن والیبال دانشگاههای آزاد اسلامی کشور از آذر 1393 تا ...

-عضو اصلی کمیته فنی ورزش در سازمان مرکزی

- ریاست اداره تربیت بدنی دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی از سال 1378 الی 1385

- ریاست اداره تربیت بدنی دانشکده حقوق قضایی واحد تهران مرکزی از سال 1381الی 1387

-مدیر خدمات دانشجویی دانشکده حقوق قضایی واحد تهران مرکزی از سال1385 الی 1387

- دبیر کمیته انضباطی و عضو شورای فرهنگی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی از سال 1385 الی 1387

- مسئول راه اندازی و پایه گذار دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان آق قلا (1387)

- عضو اصلی شورای فرهنگی ، آموزشی شهرستان آق قلا (در دوره ریاست دانشگاه )

- عضو اصلی ستاد دفاع از حقوق شهروندی و ازدواج آسان  شهرستان آق قلا (در دوره ریاست دانشگاه ) 

- ریاست کمیته فنی هیات والیبال  شهرستان آق قلا (در دوره ریاست دانشگاه ) 

- عضو فعال بسیج اساتید تهران بزرگ ازسال 1391 تاکنون

- ناظر فنی مسابقات والیبال دانشگاه آزاد اسلامی کشور از سال 1380الی 1387

- دبیر انجمن والیبال دانشگاه آزاد اسلامی کشور در سال 1392

- عضو اصلی هیات رئیسه گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران از سال 1392 تا کنون

 

سوابق آموزشی ، علمی و پژوهشی  :

 • مدرس دانشگاه
 • مدرس  فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران
 • مدرس کارگاههای علمی تخصصی در ورزش
 • مشاور تحصیلی دانشگاه
 • چاپ مقالات علمی در isc
 • چاپ مقالات علمی در ژورنالهای بین المللی

سوابق ورزشی:

 • حضور در تیم ملی والیبال نوجوانان و جوانان جمهوری اسلامی ایران در اواسط دهه 60
 • حضور و بازی در لیگ برتر کشور در رشته والیبال با تیم بانک ملی اق قلا اواخر دهه 60
 • بازی در تیم شهرداری تهران در دهه 70
 • بازی در تیم والیبال ارومیه به مدت 2 سال
 • ریاست کمیته فنی هیات والیبال شهرستان آق قلا
 • دارای کارت مربیگری درجه 1 ملی و داوری در رشته والیبال
 • دارای چندین عنوان قهرمانی کشور در رشته والیبال هم بعنوان بازیکن و هم مربی
 • سر مربی تیم والیبال جوانان آق قلا و کسب مقام دوم در سال 75
 • سر مربی تیم والیبال صنایع دفاع ( هوا فضا)تهران در لیگ در سالهای 85-86
 • سر مربی تیم والیبال دانشجویان ، اساتید، کارکنان واحد تهران مرکزی و تهران از سال 1379 الی 1387
 • مدیر فنی تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا در لیگ یک کشوراز سال 1388
 • ناظر فنی مسابقات والیبال دانشگاه آزاد اسلامی  از سال 1380 الی 1387
 • دبیر انجمن والیبال دانشگاه آزاد اسلامی درسال 1392
 • رئیس انجمن والیبال دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1393 تا کنون