اداره قرآن و عترت

رئیس اداره قرآن و عترت:خانم شهلاسرمستی

 

 1. تعیین زمان‌بندی برگزاری شورای تخصصی فرهنگی واحد و هماهنگی با اعضای شورا جهت حضور در جلسات شورا و دعوت از اعضاء و ارسال دعوتنامه به همراه دستورجلسه شورای فرهنگی واحد ، آماده سازی صورتجلسه شورای فرهنگی، حضور در جلسه شورای تخصصی فرهنگی- اجتماعی، امضاء گرفتن از اعضای محترم شورا و  ارسال صورتجلسه شورا به اعضای محترم
 2. درخواست ریزبرنامه های دانشکده ها،  کارشناسی برنامه ها ، بودجه بندی برنامه ها و درخواست بودجه فرهنگی  جهت دانشکده ها تا صدور چک برای هزینه دانشکده ها، ارسال برنامه های مصوب دانشکده ها در شورای فرهنگی واحد به دانشکده ها
 3. ارسال نامه به جهت ثبت نام دانشجویان مزدوج ، جمع آوری مدارک از دانشکده ها و تأیید در سایت ازدواج دانشجویی
 4. پاسخ به نامه های ارسالی از سازمان مرکزی، استان و دانشکده ها
 5. تماس با مسئولین امور فرهنگی جهت اجرای برنامه های مصوب فرهنگی در دانشکده ها بصورت مستمر
 6. هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای دانشجویان، اساتید و کارکنان منتخب
 7. برگزاری مراسم های فرهنگی، اجتماعی واحد، ملی، مذهبی، اعیاد و وفیات، زیارت عاشورا
 8. تبلیغات و اطلاع رسانی، تهیه پوستر و بنر،آذین بندی و فضاسازی و سایر فعالیتهای مرتبط جهت اجرای برنامه‌های فوق
 9. همکاری و هماهنگی جهت برگزاری مراسم معنوی اعتکاف(در سه سطح دانشجویی، استادی، کارمندی) در سطح واحد، هماهنگی با واحد ها یا مساجد، ارسال نامه به جهت ثبت نام دانشجویان برای اعتکاف دانشجویی، جمع آوری مدارک از دانشکده ها، درخواست بودجه جهت دانشجویان معتکف و واریز به امور مالی واحدها یا مساجد برگزار کننده مراسم معنوی اعتکاف و هماهنگی با داوطلبان ثبت نام کننده و نظارت در امر اعتکاف
 10. هماهنگی و همکاری جهت برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از استادان نمونه به مناسبت گرامیداشت مقام شامخ معلم با حضور اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 11.  برگزاری مسابقات فرهنگی،  اجتماعی
 12. همکاری و هماهنگی جهت برپایی  نمایشگاههای متعدد فرهنگی و ....