رئیس اداره امور ورزش دانشجویان و کارکنان

مهرداد یوسفی

کارشناسی تربیت بدنی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دانشجوی دکترا (در حال دفاع)

-مربی تیم ملی تکواندوجمهوری اسلامی ایران از سال 2000الی 2006

-مربی تیم ملی تکواندو کشور عراق

-مربی تیم ملی تکواندو تاجیکستان از سال 2006 الی 2012

-مربی تیم ملی تکواندوجمهوری اسلامی ایران از سال 2013الی 2018

-مربی تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی در المپیک ریو 2016

-مربی تیم ملی تکواندو تاجیکستان در المپیک لندن 2012

-مربی تیم ملی تکواندو در مسابقات قهرمانی جهان 2015 روسیه و کسب مقام قهرمانی جهان

-مربی تیم ملی تکواندو در بازی های آسیایی 2014 اینچوان کره و کسب مقام قهرمانی با 4 مدال طلا

-مربی تیم ملی تکواندو در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان 2014و کسب مقام قهرمانی با 3 مدال طلا

-مربی تیم ملی تکواندو ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اردن 2002 و کسب مقام نایب قهرمانی آسیا

-مربی تیم ملی تکواندو تاجیکستان در مسابقات بازیهای آسیای گوانگجو (چین)

-مربی تیم ملی تکواندو تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در چین 2007

-کسب بیش از 90 مدال در مسابقات بین المللی و چندین مدال طلا