بایگانی امور دانش آموختگان


به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل صدور مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی جلسه ای با حضور معاون دانشجوئی و فرهنگی ، مدیر کل دانش آموختگان ، روسای اداره دانش آموختگان و کارشناسان و مسئولان دانش آموختگان دانشکده های واحد تهران مرکزی در روز سه شنبه مورخ 3/12/95 برگزار گردید . در این جلسه معاون دانشجوئی و فرهنگی واحد با اشاره به سیاست های جدید واحد خواستار افزایش   سرعت و دقت در بررسی پرونده ها و صدور مدارک فارغ التحصیلان گردید . دکتر سنائی افزود: انشاءا... با تلاش و پیگیری کلیه همکاران تا پایان بهار 1396 صدور مدارک فارغ التحصیلان در این واحد یک روزه صورت خواهد گرفت . در این جلسه پس از توضیحات مدیر کل و روسای  اداره های دانش آموختگان معاونت ، کارشناسان و مسئولان دانش آموختگان دانشکده ها نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند . همچنین در این جلسه مقرر شد جلسات مشترک آموزشی دانشجوئی به منظور تصمیم گیری و رفع مشکلات فارغ التحصیلان واحد برگزار گردد .