مدیر کل امور دانش آموختگان

مدیرکل دانش آموختگان

نام ونام خانوادگی: قاسم توحیدی

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : دانشیار پایه 15

اطلاعات تحصیلی:

ردیف   مقطع تحصیلی                                               دانشگاه محل تحصیل                                              سال اخذ مدرک

1        کارشناسی دبیری ریاضی                                 دانشگاه ارومیه                                                                 1373

2        کارشناسی ارشد تحقیق درعملیات                 دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان                                  1377

3        دکتری تخصصی تحقیق درعملیات                 دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات                      1381

اطلاعات پژوهشی:

تعداد مقاله های  ISI: 28                                                                                                                                              

تعداد مقاله های علمی وپژوهشی غیرISI : 38

تعداد مقاله های ارائه شده درکنفرانس های داخلی: 65

تعداد مقاله های ارائه شده درکنفرانس های خارجی: 5

تعداد کتاب های تالیفی: 2

تعداد طرح های درون دانشگاهی: 5

تعداد رساله های دکتری راهنمائی شده: 5

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمائی شده: 65

ادیتور مجله :INTERNATIONAL   JOURNAL OF MATHEMATICAL  MODELLING   COMPUTATION     

افتخارات علمی:

  • کسب رتبه جهانی درتولید مقاله تحلیل پوششی داده ها (DEA) درسال 2011
  • پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی درسال 2011

سوابق اجرائی:

  • رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی درسال 84
  • معاون اداری ومالی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی از سال 84 الی 85
  • مدیرکل دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی از سال 92 تاکنون