برگزاری نمایشگاه سالانه دستاوردهای دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در بهمن ماه سال 1395

نمایشگاه سالانه  دستاوردهای دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور معرفی و عرضه محصولات ، تولیدات و خدمات دانشجوئی و فرهنگی  در رشته های نشریات ، کتب ، مجموعه مقالات همایش ، پایان نامه ها ، عکس ، طراحی پوستر ، فیلم ، کلیپ ، انیمیشن ، روزنامه دیواری ، گزارش عملکرد در قالب cd  ، وب سایت و معرفی خدمات مراکز مشاوره در بهمن ماه سال 95 برگزار می شود . استادان ،  دانشجویان  و کارکنان  واحد می توانند لیست آثار خود را تا پایان آذر ماه به معاونت  امور دانشجوئی و فرهنگی واحد تهران مرکزی ارسال نمایند . این نمایشگاه به منظور دستیابی به اهدافی از قبیل سرمایه گذاری در حوزه های آموزش و پژوهش در رشته های مرتبط با صنایع فرهنگی ، عرضه و معرفی دستاوردهای دانشجوئی و فرهنگی حوزه های مرتبط اعم از خدمات فرهنگی ، رفاهی ، دانشجوئی ، اداری یا موارد مرتبط با کانون ها ، نشریات ،  شرکت های دانش بنیان ،  ایجاد فرصت مناسب برای تجاری سازی بخشی از دستاوردهای حوزه دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ، معرفی دستاوردهای حوزه دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به مخاطبان ، توجه به ظرفیت های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه در رشته های علوم انسانی ، معرفی توانمندی ها ، خدمات دانشجوئی و فرهنگی هنری با هدف ایجاد امکان ارتباط و مبادله درآمد محور با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی ، شناسائی واحدها و انسان های توانمند ، خلاق و مستعد در حوزه تولیدات و خدمات فرهنگی و دانشجوئی برگزار می شو