مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی

                                                                 

نام و نام خانوادگی :

اسداله بیات 

تحصیلات : 

- دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان ،سال 1398

 

آدرس پست الکترونیکی :

bayat_farhangi@yahoo.com

 

- عضو انجمن تخصصی شهرسازی ایران

- عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سوابق مدیریتی و اجرایی :

- مدیرکل فرهنگی و اجتماعی واحد تهران مرکزی از سال 1395

- مدیر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی واحد تهران مرکزی از سال 1386 تا سال 1395

- دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد تهران مرکزی از سال 1394

-دبیر شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران  از سال 1389 تا 1395

-عضو کارگروه فکری و برنامه ریزی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1395

-مسئول اجرایی  جشنواره ملی شیخ طبرسی  در سال 1395

- مسئول دبیرخانه ستاد اجرائی همایش بین المللی حافظ در سال های1394-1393

- مدیر اجرایی و عضو کمیته اجرایی همایش زینب کبری (س) ، پرچم دار حجاب و عفاف در سال 1391

- مدیر اجرایی و عضو کمیته اجرایی همایش ملی اصلاح الگوی مصرف از نگاه قرآن و سنت در سال1388

- مدیر اجرایی و عضو کمیته اجرایی همایش ملی قرآن و عترت(ع) و نوآوری های بشری در سال1387

- نماینده تام الاختیار معاونت فرهنگی، اجتماعی در تدوین برنامه های راهبردی استراتژیک واحد تهران مرکزی در سال 1393

- سردبیر نشریه خبری سفیر فرهنگ از سال 1388- 1393

- سردبیر نشریه قرآنی طهورا  ازسال 1390-1393

 

سوابق علمی پژوهشی  و افتخارات :

تالیف کتاب :

مدیریت بحران (با تاکید بر ارزیابی و آسیب پذیری خطوط انتقال برق در برابر مخاطرات جوی)/1397

 

- انتشار دو عنوان مقاله :ISI

1-Urban Defenseless Spaces, Threatening Factor to the Urban Sustainable-MARTINIA

2-Evaluation of Changes in Land Use and its Impact on Rural Areas (Case study: Suburban in Zabol)- MAGNT


-انتشار 3 عنوان مقاله علمی- پژوهشی:

1-بررسی نقش مهاجرت های درون استانی درگسترش سکونتگاههای خودرو درمنطقه کلانشهری تهران

(مطالعه موردی اسلامشهر) ، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2- ارزیابی و سنجش وضعیت افتراق و ناهمگونی فضایی موجود در سطح منطقه شهری تهران با استفاده از مدل TOPSIS ، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران

3-مدیریت هماهنگ منطقه ای راهکار ایجاد تعادل فضایی در نظام شهری منطقه شهری تهران ، فصلنامه مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

-انتشار 18  عنوان مقاله همایشی:

1-بررسی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیکی در مکان گزینی شهرها (با تاکید بر کلان شهر تهران ) در دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی /1391

2- مدیریت بحران و اسکان اضطراری و موقت بعد از وقوع زلزله (مطالعه موردی شهر اسلامشهر) در اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار- دانشگاه فردوسی مشهد / 1392

3- منابع درآمدی پایدار بسترساز توسعه پایدار شهری در اولین همایش ملی مدیریت جامع شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج/ 1392

4- نظارت اجتماعی همگانی شهروندان بسترساز امنیت پایدار شهری در اولین همایش ملی مدیریت جامع شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج/1392

5- چشم انداز شهرنشینی و شهرگرایی در شهرهای جهان اسلام در هزاره سوم در اولین همایش ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ 1392

6- تاثیر فرهنگ اسلامی بر شهرهای غربی و تاثیر فرهنگ غرب بر شهرهای اسلامی در اولین همایش ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ 1392

7- جایگاه گردشگری شهری در توسعه پایدار شهرها(مطالعه موردی:جزیره قشم) در اولین همایش ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ 1392

8- تاثیرات زیست محیطی دیدگاه های امپریالیسمی عصرحاضر (مطالعه موردی فناوریHarrp) در اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط -دانشگاه رازی کرمانشاه/ 1392 (ارائه بصورت سخنرانی)

9- شهر اسلامی و الگوی پیشرفت و توسعه پایدار نمونه موردی : قاهره- مصر در اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار- دانشگاه علمی کابردی زاهدان/ 1392

10- گردشگری و اثرات اقتصادی آن در اولین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده - شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان/ 1392

11- اسکان غیررسمی و اثرات فرهنگی اجتماعی آن در شهرها (مطالعه موردی اسلامشهر) در همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا - دانشگاه شیخ بهایی/1393

12- تحلیل جغرافیایی از فضاهای بی دفاع شهری و تاثیرات آن بر امنیت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 19 شهرداری شهر تهران) در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در جستجوی فضاهای گمشده - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  قزوین / 1393

13- طراحی فضاهای امن شهری زمینه ساز احساس امنیت و افزایش مشارکت شهروندان در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  قزوین / 1393

14- نابرابری های اجتماعی چالشی در مسیر توسعه پایدار شهری در هزاره سوم (مطالعه موردی مناطق حاشیه نشین منطقه 19 شهرتهران) در اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران -دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان /1393 (ارائه بصورت سخنرانی)

15- بررسی نقش طراحی اقلیمی در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ( با تاکید بر مناطق سرد و کوهستانی) در همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی - دانشگاه پیام نور استان گیلان ، مرکز رشت / 1394

16- بررسی نقش مهاجرت و واگرایی شهری در نظام سکونتگاهی مناطق شهری ( مطلعه موردی منطقه شهری غرب تهران)  اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی - دانشگاه آزاد اسلامی سمنان / 1394 (ارائه بصورت سخنرانی)

17- نقش صنعت گردشگری در تولید ملی و اقتصاد مقاومتی در اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی -دانشگاه آزاد اسلامی سمنان / 1394

18- بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت  گردشگری در اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی- دانشگاه آزاد اسلامی سمنان / 1394

 

- سوابق تدریس :

- مدرس دروس تخصصی و عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ، از سال 1390

- مدرس دروس تخصصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، از سال 1395   

- مدرس کارگاه و دروره های آموزشی کارکنان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ،از سال  1390

 

- افتخارات  :

- کسب عنوان پژوهشگر برتر در دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و نخبگان برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1394

-کسب عنوان کارمند نمونه طی 3 نوبت  در سالهای 82-85 و 90

- دریافت لوح تقدیر از چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان سراسر کشور به عنوان نماینده  واحد تهران مرکزی به جهت کسب عنوان نهاد برتر قرآنی از سوی سازمان فعالیت های قرآنی جهاد دانشگاهی در سال 1391

-دریافت لوح افتخار به عنوان سردبیر نشریه سفیر فرهنگ، به دلیل کسب رتبه اول در بخش نشریات خبری چهارمین جشنواره نشریات دانشگاهی مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1389

-لوح تقدیر به عنوان سردبیر نشریه سفیر فرهنگ ، به دلیل کسب رتبه برتر در بخش نشریات خبری پنجمین جشنواره نشریات منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1390

- لوح افتخار به عنوان سردبیر نشریه طهورا ، به دلیل کسب رتبه سوم در بخش نشریات دفاتر فرهنگ اسلامی در ششمین جشنواره نشریات منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی، در سال 1392