مدیرکل خدمات دانشجویی

                                                                                                                                                                                                                                                             

دکتر لطف اله عباسی سروک

 

سوابق علمی ـ پژوهشی و مدیریتی دکتر لطف اله عباسی سروک

مدیر کل فعلی خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

الف) مشخصات فردی :

1- نام: لطف اله 2- نام خانوادگی: عباسی 3- تاریخ تولد: 19/06/1342 

4- محل تولد: بویر احمد 5- نام پدر: لهراسب 6- محل کار:‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه "مدیریت آموزشی و آموزش عالی"

7- شماره تماس: 09121052692

8- آدرس الکترونیکی: Lotfollah.abbasi@yahoo.com

ب) سوابق تحصیلی:

1ـ دوره دکترا رشته مدیریت آموزشی 1380

2- مرتبه دانشگاهی : استادیار

ج) سوابق کاری مدیریتی

1ـ جهاد سازندگی استان کهکیلویه و بویراحمد عضو کمیته فرهنگی استان

 

از سال 12/5/ 60 تا 20/6/62

2- وزارت آموزش و پرورش( حوزه ستادی )- معاون دانشکده امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش

3-وزارت آموزش و پرورش-اداره کل آموزش و پرورش استان قم

سال 1369

28/5/75 تا16/4/77

4- وزارت آموزش و پرورش (حوزه ستادی )- مشاور برنامه ریزی معاون وزیر(معاونت شاهدو ایثارگر)

از 17/4/77 تا 14/12/77

4- وزارت آموزش و پرورش (حوزه ستادی)-  مشاوربرنامه ریزی معاون وزیر( معاونت آموزش متوسطه)

از 15/12/77 تا 5/4/78

5- وزارت آموزش و پرورش(حوزه ستادی)-  رئیس مرکزآموزش متوسطه نظری پیش دانشگاهی و هنرستانها

از6/5/78 تا6/2/88

6- وزارت آموزش و پرورش (حوزه ستادی)-  مدیر کل آموزش و پرورش عشایر کشور

از 6/4/78 تا 8/5/89

7- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر کمیسیون خاص و هماهنگی

و معاون آموزشی پژوهشگاه چشم انداز و آینده پژوهی

از 9/5/89 تا 1/8/90

8- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مدیر گروه آموزش و پرورش

از1/8/91 تا 30/9/95

9- رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی (همزمان مدیر گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی)

10- رئیس مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)

11- مدیرکل خدمات دانشجویی

12عضو شورای عالی عشایرایران

13-عضو کمیته تدوین آیین نامه ساماندهی عشایر

14-عضو کمیته توسعه پایدار روستایی ایران

15-عضو کمیسیون برنامه های درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش

16-عضو کمیته اشتغال وزارت آموزش و پرورش

17-عضو کمیته بازسازی افغانستان در آموزش و پرورش

18-عضو شورای مناطق مرزی

19-مسئول کمیته برنامه ریزی روستایی و عشایری در وزارت آموزش و پرورش

20-عضو شورای بررسی انجمن های علمی- آموزشی معلمان کشور

21-رئیس کار گروه رتبه بندی مدارس

22-مشاور دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

 

از 3/5/96 تا 18/6/97

از 10/5/96 تا 10/8/96

از 19/6/97 ادامه دارد

81تا83

82تا83

83تا89

87تا88

81تا83

81تا83

82تا89

82تا84

87

87

96

 د) اهم تالیفات ، تحقیقات و مقالات :

1ـ  ترجمه کتاب "گامی به سوی توسعه ظرفیت اثربخش"،1395، ناشر عصر جوان

2- ترجمه کتاب "جعبه ابزار برنامه ریزی آموزش خرد"،1395، ناشر زیتون سبز

3- ترجمه کتاب "یادگیری برای تفکر"،1395، ناشر زیتون سبز

4- کتاب تاریخ و فعالیت های آموزش و پرورش عشایر ایران در سال 1388 در شش فصل کامل (400 صفحه).

5- کتاب توسعه مدل فناوری اطلاعات ارتباطات در مدارس عشایری در سال 1385 ، این کتاب پس از یک مطالعه علمی از وضعیت موجود مدارس عشایر ایران به رشته تحریر در آمده است که پس از بررسی وضع موجود فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش عشایرکشور و با توجه به شرایط خاص فرهنگی واقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی جامعه عشایری و نیز آموزشگاه های عشایری و مبانی نظری طرح ، مدلی هجده مرحله ای پیشنهاد داده شده است کهدر تعدادی از استانها اجراشد.(155 صفحه)

6- کتاب مجموعه بازیهای بومی محلی عشایری در سال 1384 ، این کتاب به منظور حفظ میراث فرهنگی گذشتگان و آگاهی نسلهای آتی از فرآیند شکل گیری عناصر فرهنگی نوشته شده است که غالب بازیهای مناطق عشایری ایران در چارچوب علمی معرفی نموده است (184 صفحه ).

کتاب آسمان سفید است در سال 1385 ، این کتاب ماحصل مشاهدات و خاطرات هشت سال مدیریت آموزش و پرورش عشایر کشور تا آن تاریخ بوده که واقعیاتی را بیان نموده است وبرای نسلهای آینده مفید خواهد بود (220 صفحه ).

کتاب فرهنگ و آموزش و پرورش عشایر در سال 1384 ، این کتاب ماحصل شانزده مقاله علمی و مصاحبه در ارتباط ، فرهنگ ، آموزش و پرورش ، عدالت اجتماعی ، شاخص های  عمده توسعه ملی و با تاکید بر جامعه عشایری نوشته شده است ( 160 صفحه ) .

مشارکت و ناظر بر چندین کتاب از جمله دانستنی های قرآن ، کتاب ، بهداشت و سلامتی و .... .

10ـ انتشار دوازده شماره فصلنامه کوچ ( رایگان ) با مدیر مسئولی خودم و درج مقالات متعدد در این فصلنامه با هدف اطلاع رسانی و آموزش موضوعات لازم علمی و تحربی به معلمان عشایری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

11ـ مطالعه و تحقیق ملی تحت عنوان : بررسی  کمی و کیفی آموزش و پرورش عشایرایران در سند ملی آموزش و پرورش در سال 1386

11-تحقیق ، بررسی و ارزشیابی اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش استان ها ، شهرستان هاو مناطق و پیشنهاد مواد قانونی لازم، 1396

12- چکیده مقالات چهارمین همایش علمی پژوهشی آموزش و پرورش عشایری با هدف آگاهی فرهنگیان و کارشناسان امور آموزش و پرورش عشایر ی با مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش عشایر در سال 1382 ( 72 صفحه ).

13ـ تحقیق کشوری تحت عنوان طراحی مدل نظام آموزش مدیر معلم آموزشگاه های سیار و نیمه سیاردوره ابتدایی عشایر ایران در سال 1380 با هدف بررسی وضع موجود آموزش های قبل از خدمت و بعد از خدمت افرادی که تحت عنوان مدیر و معلم ( توام ) مشغول وظیفه هستند و ارائه مدلی علمی و متناسب و دارای اعتبار و روایی با جامعه عشایر و آموزش و پرورش عشایری در نمونه ای به حجم 407 نفر ( 346 صفحه ) .

14ـ تحقیق« بررسی نظریات کارکنان دفاتر معاونت امورشاهد ، ایثارگر ان ، امور حقوقی و مجلس » در سال 1377 با هدف نگاهکارکنان به امور برنامه ریزی ، اجرایی ، امکانات فیزیکی ، نیروی انسانی ، ارتباطات و ....دریک نمونه به حجم40 نفر (38 صفحه)

15ـ تحقیق «مکانیزه نمودن سیستم اطلاعاتی دردفتر حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش » در سال 1377 با هدف بررسی وضع موجود سیستم بایگانی و اطلاع رسانی و تبدیل آن به سیستم مکانیزه و m.l.s ( 36  صفحه ) .

16ـ تحقیق کشوری تحت عنوان « بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن فرهنگیانکشور در سال 1375 با هدف اگاهی از ابعاد مختلف مسکن فرهنگیان و مقایسه آن با شاخص های کشوری و ارائه پیشنهادات لازم در نمونه ای به حجم 4674 نفر ( 165 صفحه ).

17- تحقیق کشوری تحت عنوان « ارزشیابی عملکرد مشاوران و دبیران راهنمایی کشور در نظام جدید متوسطه از دیدگاه دانش آموزان ، والدین و کادر مدرسه در سال تحصیلی 73-72 با هدف بررسی عملکرد مشاورین و دبیران راهنمایی کل کشور در ابعاد مختلف و شناخت متغیرهای موثر وبازدارنده مرتبط با میزان موفقیت آنها و برنامه ریزی لازم برای رسیده به اهداف و آرمان های مطلوب و مورد نظر در یک نمونه 4444 نفری از 20 استان کشور (428 صفحه)

18-تحقیق کشوری تحت عنوان « ارزشیابی عملکرد مشاورین مقطع راهنمایی کشور طی طرح گرایشی شدن فعالیت های تربیتی در سال 1373 با هدف تاثیر طرح گرایشی شدن فعالیت ها بر عملکرد شاورین مدارس و بررسی رابطه چند متغیر با هم در نمونه ای به حجم 3910 نفر از 18 استان کشور(232 صفحه ).

19-تحقیق « بررسی عوامل موثر و بازدارنده ، مطالعه غیر درسی دانش آموزان سالهای اول تا چهارم دبیرستانهای شهر تهران در سال 1373 با هدف آگاهی از کم و کیف مطالعه غیر درسی و بررسی چندین متغیر با مطالعه غیر درسی در یک نمونه ای به حجم 2000 نفر(174 صفحه )

20- تحقیق کشوری تحت عنوان « بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی عضو کانون های فرهنگی و تربیتی و ارتباط آن با برنامه های کانون در سال 1373 با هدف آگاهی از تاثیرکانون های فرهنگی و تربیتی در پیشبرد تحصیلی دانش آموزان در نمونه ای به حجم 1971 نفر( 118 صفحه )  .

21- ارزشیابی اولین سمینار یافته های پژوهشی دفتر مشاوره و تحقیق در سال 1372 با هدف بررسی ابعاد مدیریتی ، فرهنگی ، رفاهی و مسائل کلی سمینار ( 4 صفحه ) .

22- تحقیق تحت عنوان « بررسی عوامل موثر و بازدارنده د رک دانش آموزان در سال اول رشته علوم تجربی شهر تهران ار مفاهیم شناختی ، اختلاق و احکام در نمونه ای به حجم 550 نفر ( 123 صفحه ).

23-تحقیق کشوری تحت عنوان « بررسی نظرات دانشجویان رشته امور تربیتی و مشاوره دانشگاه ها پیرامون مسائل امور تربیتی و گرایش تحصیل مورد علاقه در سال 1370 با هدف آگاهی از توانمندیها و خصوصیت مختلف آنها در نمونه ای به حجم 130 نفر (19صفحه)

24- تحقیق کشوری تحت عنوان « ارزشیابی دوره های کاردانی امور تربیتی ( مسائل آموزشی ، اجرایی ، رفاهی ) » در سال 1370 با هدف آگاهی از میزان نیل به اهداف از پیش تعیین شده دوره ها و اصلاح و تغییر عوامل لازم در نمونه ای به حجم2850 نفر (132 صفحه ).

25- ارزشیابی از سمپوزیوم های جایگاه تربیت در سالهای 69 تا 72 با هدف میزان اثر بخشیو کارآیی این سمپوزیوم ها و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت.

26- ارزشیابی اولین و دومین دوره کارشناسی برنامه ریزی امور تربیتی در سالهای 1368 و 1369 با هدف ارزیابی میزان کارآیی این دوره ها در نمونه ای به حجم 92 نفر (50 صفحه ).

27- ارزشیابی کارآیی دوره های توجیهی و تکمیلی آموزش ضمن خدمت امور تربیتی در سال 1369 با دف آگاهی از میزان وصول به اهداف از پیش تعیین شده این دوره ها در نمونه ای به حجم 440 نفر (23 صفحه )

28- راهنمایی و مشاوره و داوری  دهها پایان نامه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها  .

29-بررسی تطبیقی برنامه درسی ملی با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1394.

30- بررسی مقایسه حقوق و مزایای فرهنگیان با کارکنان سایر دستگاه ها ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1394.

31.مروری بر وضعیت و عملکرد دانشگاه فرهنگیان ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1393

32-بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور (بخش آمومزش و پرورش ) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،1393.

33- بررسی طرح ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1392

34- تحلیل مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1392

35- بررسی وضعیت پیش دبستانی با تاکید بر اسناد قانونی و وظایف سازمان بهزیسیت و وزارت آموزش و پرورش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1392

36- بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور ( بخش آموزش و پرورش ) ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، 1392

37- بررسی سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،1392

38- بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش عشایر ایران ، همایش بین المللی آموزش و پرورش عشایر کوچنده ، شهر کرد، 1387

39- عشایر در قوانین و برنامه های توسعه ، فصلنامه علوم اجتماعی

40- آثار و پیامدهای مثبت و منفی توسعه و گسرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عشایر ، فصلنامه کوچ ، سال سوم شماره هشتم ، بهار 85

41- مدل فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس عشایری ایران ، فصلنامه کوچ ، سال دوم ، شماره نهم و دهم ، تابستان و پائیز 85 

42- اجمالی از سیر تحول فرهنگ ، تمدن و آموزش و پرورش در ایران ، وزارت آموزش و پرورش ، 1384

43- طراحی مدل نظام آموزشی مدیر – معلم آموزشگا ه های سیار و نیمه سیار دوره ابتدایی عشایر ایران ، فصلنامه کوچ ، سال اول ، شماره دوم ، تابستان 1383

44- اجمالی از سیر تحول آموزش و پرورش عشایر در دوره معاصر ، فصلنامه کوچ سال اول ، شماره دوم ، تابستان 1383

45- گزارش اجمالی از اهم فعالیت ها و اقدامات دفتر آموزش و پرورشی عشایر کشور از سال 1378 تا 1383 ، فصلنامه کوچ ، سال اول شماره دوم ، تابستان 1383

46- شاخص های عمدهتوسعه ملی و کاربست آن ها دربرنامه ریزی آموزشی و پرورشی ، فصلنامه کوچ، سال اول ، شماره 3و4 ، پائیز و زمستان 83

47- شاخص های عمده توسعه ملی و کاربست آن ها در برنامه ریزی آموزشی و پرورشی ، فصلنامه کوچ ، سال دوم شماره 5 ، بهار 84

48- عدالت آموزشی و برابری فرصت ها ، وزارت آموزش و پرورش ،1384

 

49- مقاله تحلیل جایگاه روحیه تحقیق و علمی گرایی در کتاب درسی تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی ، بیرجند 1394

50- مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه هفتم ناحیه 4 شهر قم ، همدان 1395

51-مقاله نقش مدیریتی و روحیه جهادی در ارتقاء فرهنگ و آموزش و پرورش

52- مقاله رابطه کمال گرایی دبیران با اثربخشی مدارس

53- مقاله تاثیر آموزش ضمن خدمت برعملکردشغلی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

54- بررسی دیدگاه دبیران علوم اجتماعی پیرامون نقش مطالعات اجتماعی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در بین داشن آموزان ، فصلنامه علمی – پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی ، شماره 4 سال دوم زمستان 1396

55- ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی ، بهار 1397

56- ارائه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران ، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی ، بهار 1397

57-Aframe work for effective leadership practices and skill for school principals

58-Investigating the educational needa of nurses in intensive care units of hospital of Tehran Therapy general office of social security organization based on competence Model on 2015

 

59 -   رشت 1394          A framework for effective leadership practices and skills for school principals     A framework for effective leadership practices and skills for school principals-51