اداره بهداشت و درمان

رئیس اداره بهداشت و درمان:خانم افسانه صمدزاده

مسئول پذیرش :خانم لیلا سیدی

مرکزشماره 1:میدان قائم سوهانک دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع دانشگاهی ولایت -ولایت 7 طبقه 4 اتاق 422

ساعات مشاوره :ازشنبه تا چهارشنبه از ساعت8 الی 14 شماره تماس 23902025

مرکز شماره 2:میدان پونک بلوار امام حسن مجتمع دانشگاهی آیت اله هاشمی رفسنجانی دانشکده معماری طبقه 3

مسئول پذیرش :آقای دلفانی

ساعات مشاوره :از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15 شماره تماس 4460016196

 

.