اهداف معاونت

اهداف معاونت :

1- گسترش معرفت و بصیرت دینی و ترویج باورها و ارزشهای اسلامی

2- اولویت بندی سیاست های فرهنگی و اجتماعی با توجه به مقدورات و محذورات و توجه خاص به اولویت بندی فرهنگی ، اجتماعی کلان کشورمنجمله نقشه جامع علمی کشور ، سند راهبردی کشور در امور نخبگان ، سند اسلامی شدن دانشگاه ها و نقشه مهندسی فرهنگی کشور

3-اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز فرهنگی و اجتماعی و حذف مقررات دست و پاگیر

4-ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط فرهنگی میان دانشجویان و اساتید بمنظور تبیین موضوعات فرهنگی و اجتماعی و رفع ابهامات توسط اساتید در کلاسهای درسی و تعمیق بینش فرهنگی، اجتماعی دانشجویان

5-فضا سازی فرهنگی در محیط دانشگاه و ایجاد طهارت و سلامت اخلاقی و نشاط روحی

6- ارتقاء سطح دانش علمی ، اطلاعات مذهبی ، دینی و قرآنی دانشجویان

7-رفع شبهات دینی و اثر گذاری فرهنگی مذهبی بر دانشجویان  

8- یافتن راه مناسب برای کاربرد آموزه های مذهبی در راه و روش زندگی روزمره و دانشگاهی

9- ایجاد موقعیت و زمینه لازم برای انتشار نشریات علمی و پژوهشی فرهنگی، اجتماعی

10- تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مناسب در جهت تبیین جایگاه عفاف و حجاب از طریق معیارهای قرآنی و حدیثی و جایگاه ارزشمند بانوان از دیدگاه دین مبین اسلام

11-ایجاد زمینه های مالی برای بهره گیری و همفکری و همکاری اساتید و روحانیون صاحب نظر در امور فرهنگی، اجتماعی در واحد

12-تدوین و تصویب دستورالعمل های مناسب بمنظور اگاهی بخشی به دانشجویان و مدیران و اساتید دانشگاه درخصوص حقوق متقابل فرهنگی و دینی دانشجو و دانشگاه

13-ایجاد بستر لازم و مناسب برای فعال نمودن دانشجویان و اعضای هیات علمی در زمینه فعالیتهای پژوهشی فرهنگی و قرآنی

14- تاسیس یک دستگاه فرهنگ محور مستقل و تهیه و تدوین شاخص ها ، معیارها و ملاک و چارچوبه  قابل اجرا بمنظور ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های فرهنگی بر اساس چشم انداز و شاخصه های کلی دانشگاه و نیز نظارت و ارزیابی بازخوردها و ماحصل کارها و برنامه های اجرا شده بوسیله واحدهای دانشگاهی