چشم انداز معاونت

چشم انداز معاونت :

چشم انداز معاونت فرهنگی در افق 1404 عبارت است از : فعال سازی نظام فرهنگی پژوهش محور ، موثر در رشد و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در محیط دانشگاه آزاد اسلامی و جامعه ایران با رویکرد دانش افزایی و ایمان افزایی ، پیشتاز و فاخر در تولید نظریه و اندیشه در حوزه دین و معرفت دینی و تلاش در جهت اسلامی شدن ساحت علم بویژه علوم انسانی با الهام از مهندسی فرهنگی و برنامه کلان نظام اسلامی و کشور و تحول رو به رشد مدیریت فرهنگی در فضا و برنامه های دانشگاه