معرفی کتاب

حماسه حسینی ،اثری ماندگار از استاد شهید آیت اللّه مرتضی مطهری

حماسه حسینی ،اثری ماندگار از استاد شهید آیت اللّه مرتضی مطهری

حماسه حسینی مجموعه ای مشتمل بر همه سخنرانی ها و یادداشت های استاد شهید آیت اللّه مرتضی مطهری درباره حادثه کربلا است. این کتاب در چاپ های اولیه در سه جلد انتشار یافت، ولی در چاپ های اخیر در دو مجلد ارائه گردیده است. جلد اول این مجموعه شامل هفت فصل است. فصل اول با عنوان «حماسه حسینی»، مجموعه سه سخنرانی استاد شهید می باشد که تحت همین عنوان ایراد شده است. فصل دوم را سخنرانی های استاد تحت عنوان «تحریفات در واقعه تاریخی کربلا» تشکیل می دهد. «ماهیت قیام حسینی» عنوان فصل سوم این کتاب است و فصل چهارم را سخنرانی آن شهید بزرگوار پیرامون «تحلیل واقعه عاشورا» تشکیل می دهد. «شعارهای عاشورا» عنوان فصل پنجم این کتاب می باشد. فصل ششم شامل هفت سخنرانی استاد شهید تحت عنوان «عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی» است. در این فصل، علاوه بر مورد بحث واقع شدن موضوع اصلی، «امر به معروف و نهی از منکر» مسائل اجتماعی و سیاسی روز نیز مطرح گردیده و «کارنامه مسلمین در قبال مسأله فلسطین» بررسی شده است. «عنصر تبلیغ در نهضت حسینی» فصل هفتم این کتاب است که هفت سخنرانی استاد تحت همین عنوان را شامل می گردد. جلد دوم مجموعه «حماسه حسینی» شامل نوشته ها و یادداشت های استاد شهید آیت اللّه مرتضی مطهری در این باب است. این کتاب حاوی مطالبی است که استاد شهید به مرور ایام نگاشته اند و هدف از این نگارش، یادداشت مطالب قابل توجه جهت مراجعات بعدی یا آمادگی برای سخنرانی بوده است. این مطالب از نظر اجمال و تفصیل متفاوت می باشند، به طوری که برخی از آن ها به صورت یک مقاله است و برخی دیگر چند سطری بیش نیست و در موارد اندکی، مطلب با اشاره بیان شده است. این جلد از کتاب شامل هشت فصل است که موضوع برخی از آن ها همان موضوعات جلد اول است. برخی موضوعات و مطالب نیز اختصاصی است، به طوری که می توان گفت فصول جلد اول و دوم به نوعی مکمل یکدیگرند.

ادامه مطلب
کتاب المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

کتاب المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

کتاب شریف المراقبات، تألیف عالم ربّانی و عارف گرانقدر مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی است.این کتاب که به منظور مراقبت از اوقات شریف و قابل‌استفاده در طول سال نوشته شده است، همراه نکات مفید دیگر و تذکرات

ادامه مطلب
نویسنده :استاد اصغر طاهرزاده

نویسنده :استاد اصغر طاهرزاده

برخی عناوین این کتاب: شرح کوتاه حدیث معروف به حدیث فرشته داعی، ماه رجب ماه امنیت از غضب الهی، اعمالی سادهو برکاتی بزرگ، سلوک بی س و صدا ، راه بدست آوردن توفیق انجام اعمال این ماه … کتابچه «ماه رجب، ماه یگانگی با خدا»؛ سخنرانی استاد طاهرزاده در جمع افرادی است که مایل بودند با آگاهی بیشتر نسبت به مقام ماه رجب و آداب و اذکار آن نهایت استفاده را از این ماه عظیم الهی ببرند. در این بحث سعی شده ابتدا جایگاه ماه رجب در متون روایی، خوب تبیین شود و سپس جایگاه اذکار و اعمال این ماه در سلوک یک انسان سالک مشخص گردد، تا مؤمنین دانسته و آگاهانه نسبت به آن اعمال برخورد کنند و صرفاً مشغول آداب قالبی آن ماه نگردند.

ادامه مطلب
آینده انقلاب اسلامی ایران

آینده انقلاب اسلامی ایران

این کتاب شامل مجموعه سخنرانیها و مصاحبه های استاد شهید درباره انقلاب اسلامی ایران است که بخش اعظم آن در فاصله زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا شهادت آن عالم ربانی ( یعنی دو ماه و بیست روز) انجام شده است...ادامه

ادامه مطلب
نویسنده: آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

نویسنده: آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

دفتر دویست برگی حاصل تلاش آیة الله آقای هاشمی رفسنجانی در زندان اوین از دی ماه 1354 تا پیروزی انقلاب اسلامی در 1357 است که به صورت سی هزار برداشت با هشت هزار عنوان پایه اولیه «تفسیر راهنما» را بنا نهاد. این دفترها در سال 1366 به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد. برای تکمیل این کار مرکز فرهنگ و معارف قرآن تاسیس شد و محققان آن به کار پژوهش، تدوین و نگارش همت گماشتند. ..ادامه

ادامه مطلب
تالیف کتاب اسرار عرفانی دعا

تالیف کتاب اسرار عرفانی دعا

اسرار عرفانی دعا عنوان کتابی است که توسط عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحدتهران مرکزی دکتر عبدالرضا مظاهری به رشته تحریردرآمده.

ادامه مطلب