اخبار و رویدادها

برگزاری نشست تخصصی فرهنگی شیوه های دعوت به نماز در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) واحد تهران مرکزی

برگزاری نشست تخصصی فرهنگی شیوه های دعوت به نماز در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) واحد تهران مرکزی

برگزاری نشست تخصصی فرهنگی شیوه های دعوت به نماز در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) واحد تهران مرکزی به همت ستاد اقامه نماز معاونت امور دانشجوئی و فرهنگی واحد تهران مرکزی نشست تخصصی فرهنگی با عنوان « شیوه های دعوت به نماز » ویژه استادان در روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۲/ ۹۶ در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) واحد تهران مرکزی برگزار گردید . در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمد رحیمی کارشناس ستاد اقامه نماز استان تهران در خصوص رسالت مهم دعوت به نمازمطالبی را مطرح نمود . ایشان ضمن اشاره به کیفیت نماز جامعه و شناخت موقعیت موجود ، محورهای اصلی نماز ، جایگاه نماز بین دستورات و فرامین دینی ، ارائه راهکارها و شیوه های دعوت به نماز ، شاخصه های اهمیت نماز گفت : نشانه نماز مقبول آن است که از نماز قبلی یک درجه بهتر باشد ، چنین نمازی رشد دهنده است . به ازای هر نماز ، می توانیم یک پله ، قدم به قدم کیفیت نماز را بالا ببریم . سه محور اصلی بحث نماز شامل چرا نماز ؟ ،چرا دعوت به نماز ؟و چگونه دعوت به نماز می باشد و جایگاه نماز در قطعه اول است . خداوند در قرآن کریم به سه موضوع و دستور الهی دین خدا ، کتب آسمانی و اقامه نماز توصیه و سفارش می کند . ایشان در ادامه سخنان خود تعداد سفارش به امر اقامه نماز را در قرآن کریم بیشترین سفارش دانست و اذعان داشت واژه صلواه ۹۸ بار، واژه عبادت ۲۷۵ بار و واژه ذکر ۲۹۹ بار در قرآن تکرار شده است . امر به نماز ۱۲ بار به صورت جمعی و ۵ بار به صورت فردی در قرآن کریم آمده است . وی در خصوص شاخصه های اهمیت نماز به محوریت نماز در امور مادی ، محوریت نماز در دین ، تکرار معنادار واژه صلوه در قرآن و روایات ، حساسیت شیطان نسبت به نماز ، اشاره نمود و برطبق منویات مقام معظم رهبری بر سه شاخصه همگانی شدن نماز ، تبیین اهیمت نماز و آسان شدن دسترسی به نماز در ترویج نماز تأکید نمود و دلیل دعوت به نماز را در کامل شدن نماز فرد ، رسیدن به یک مقام الهی ، اقامه نماز در راستای اهداف تربیتی ، نقش آفرینی در عالم و کاهش آسیب های اجتماعی دانست و و رسیدن به مقام بالای الهی شامل محسنین ( کسانی که در راه خدا مالشان را انفاق می کنند )، متقین ، مخبتین ( افرادی که نور چشمی های خدا هستند ) ،مفلحین ( کسانی که اهل اقامه کننده نماز هستند و مومنین می باشد . وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت دین به دنبال آن است که افراد جامعه را فرهنگ پذیر کند و دعوت از طریق تغییر نگاه نسبت به دین و شناخت صحیح و دقیق از گیرنده از ارکان ابلاغ و دعوت است . ایشان تصریح کرد : از الزامات اصول دعوت آن است که با توجه به نوع مخاطب ، نوع و شیوه دعوت به نماز باید متفاوت باشد و مخطب شناسی روان شناختی ، مخاطب شناسی جامعه شناختی و مخاطب شناسی مردم شناسی از انواع مخاطب شناسی است . وی اصول دعوت ( دعوت کننده ) را شروع از خود ، جامعیت و تدریجی دانست و در خصوص راههای جذب دانشجویان به نماز به رفتارسازی ، عادت سازی و عقیده سازی اشاره نمود و گفت ۹۵% انسانها دگر الگو بوده و از ظرفیت پذیری بالایی برخوردارند و تنها ۵% انسانها خود الگو هستند و برای آن که رفتارهای الگویی ما تأثیر گذار باشد سه شرط باید رعایت شود ۱-در شرایط مساوی اهل عمل باشیم ۲-پیش چشم مخاطب باشد۳-رفتار ما همیشگی باشد . به همت ستاد اقامه نماز معاونت امور دانشجوئی و فرهنگی واحد تهران مرکزی نشست تخصصی فرهنگی با عنوان « شیوه های دعوت به نماز » ویژه استادان در روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۲/ ۹۶ در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) واحد تهران مرکزی برگزار گردید . در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمد رحیمی کارشناس ستاد اقامه نماز استان تهران در خصوص رسالت مهم دعوت به نمازمطالبی را مطرح نمود . ایشان ضمن اشاره به کیفیت نماز جامعه و شناخت موقعیت موجود ، محورهای اصلی نماز ، جایگاه نماز بین دستورات و فرامین دینی ، ارائه راهکارها و شیوه های دعوت به نماز ، شاخصه های اهمیت نماز گفت : نشانه نماز مقبول آن است که از نماز قبلی یک درجه بهتر باشد ، چنین نمازی رشد دهنده است . به ازای هر نماز ، می توانیم یک پله ، قدم به قدم کیفیت نماز را بالا ببریم . سه محور اصلی بحث نماز شامل چرا نماز ؟ ،چرا دعوت به نماز ؟و چگونه دعوت به نماز می باشد و جایگاه نماز در قطعه اول است . خداوند در قرآن کریم به سه موضوع و دستور الهی دین خدا ، کتب آسمانی و اقامه نماز توصیه و سفارش می کند . ایشان در ادامه سخنان خود تعداد سفارش به امر اقامه نماز را در قرآن کریم بیشترین سفارش دانست و اذعان داشت واژه صلواه ۹۸ بار، واژه عبادت ۲۷۵ بار و واژه ذکر ۲۹۹ بار در قرآن تکرار شده است . امر به نماز ۱۲ بار به صورت جمعی و ۵ بار به صورت فردی در قرآن کریم آمده است . وی در خصوص شاخصه های اهمیت نماز به محوریت نماز در امور مادی ، محوریت نماز در دین ، تکرار معنادار واژه صلوه در قرآن و روایات ، حساسیت شیطان نسبت به نماز ، اشاره نمود و برطبق منویات مقام معظم رهبری بر سه شاخصه همگانی شدن نماز ، تبیین اهیمت نماز و آسان شدن دسترسی به نماز در ترویج نماز تأکید نمود و دلیل دعوت به نماز را در کامل شدن نماز فرد ، رسیدن به یک مقام الهی ، اقامه نماز در راستای اهداف تربیتی ، نقش آفرینی در عالم و کاهش آسیب های اجتماعی دانست و و رسیدن به مقام بالای الهی شامل محسنین ( کسانی که در راه خدا مالشان را انفاق می کنند )، متقین ، مخبتین ( افرادی که نور چشمی های خدا هستند ) ،مفلحین ( کسانی که اهل اقامه کننده نماز هستند و مومنین می باشد . وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت دین به دنبال آن است که افراد جامعه را فرهنگ پذیر کند و دعوت از طریق تغییر نگاه نسبت به دین و شناخت صحیح و دقیق از گیرنده از ارکان ابلاغ و دعوت است . ایشان تصریح کرد : از الزامات اصول دعوت آن است که با توجه به نوع مخاطب ، نوع و شیوه دعوت به نماز باید متفاوت باشد و مخطب شناسی روان شناختی ، مخاطب شناسی جامعه شناختی و مخاطب شناسی مردم شناسی از انواع مخاطب شناسی است . وی اصول دعوت ( دعوت کننده ) را شروع از خود ، جامعیت و تدریجی دانست و در خصوص راههای جذب دانشجویان به نماز به رفتارسازی ، عادت سازی و عقیده سازی اشاره نمود و گفت ۹۵% انسانها دگر الگو بوده و از ظرفیت پذیری بالایی برخوردارند و تنها ۵% انسانها خود الگو هستند و برای آن که رفتارهای الگویی ما تأثیر گذار باشد سه شرط باید رعایت شود ۱-در شرایط مساوی اهل عمل باشیم ۲-پیش چشم مخاطب باشد۳-رفتار ما همیشگی باشد .

ادامه مطلب
برگزاری جلسه معاون دانشجویی و فرهنگی و دبیران کانون های فرهنگی اجتماعی دانشجویی         واحد تهران مرکزی

برگزاری جلسه معاون دانشجویی و فرهنگی و دبیران کانون های فرهنگی اجتماعی دانشجویی واحد تهران مرکزی

برگزاری جلسه معاون دانشجویی و فرهنگی و دبیران کانون های فرهنگی اجتماعی دانشجویی واحد تهران مرکزی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تهران مرکزی جلسه با دبیران کانون های فرهنگی اجتماعی با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی ، مدیر کل فرهنگی اجتماعی ، مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه و دبیران کانون های فرهنگی واحد تهران مرکزی در روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ برگزار گردید . در این جلسه ابتدا آقای دکتر عباس گوهری معاون فرهنگی و دانشجویی واحد تهران مرکزی ضمن عرض خیر مقدم حضور دبیران کانون های فرهنگی واحد ، هدف از برگزاری این گونه جلسات را مشارکت دانشجویان درعرصه های فرهنگی و ارائه نقطه نظرات آنان دانست و متذکر گردید هر کانون می تواند درخواست مجوز یک نشریه را نیز ارائه دهد. ایشان در ادامه جلسه یکی از اولویت های این معاونت را ترویج ، توسعه و تشویق کانون های فرهنگی اجتماعی در راستای دانشجو محوری بیان کرد و تأکید نمود کارهای فرهنگی از جمله برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی علی الخصوص برای اعضای کانون های واحد ، اکران و نقد فیلم های ایرانی ، جشنواره تئاتر استانی ، برپایی میزگرد و سخنرانی در زمینه عرفان های نوظهور باید توسط دانشجویان وتحت نظارت اداره های دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها انجام پذیرد . در این راستا برای کانون هایی که مجوز رسمی دریافت نموده اند امکان جذب دانشجو زیاد است و نماینده کانون های هر دانشکده می تواند در جلسات شورای فرهنگی دانشکده ها نیز حضور یابد . وی متذکر گردید برنامه های مطرح شده توسط کانون های فرهنگی اجتماعی واحد باید متناسب با سیاست های کلی دانشگاه بوده و دبیران کانون ها نیز باید با مسئول امور فرهنگی اجتماعی دانشکده ها هماهنگ بوده و دارای تعامل باشند . وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت برنامه های ارائه شده باید در قالب ضوابط و مقررات باشد تا برنامه ها پذیرفته شده و مصوب گردد. ایشان در ادامه سخنان خود افزود : فعالیت همه کانون های فرهنگی چنانچه در قالب ضوابط و مقررات باشد ، تأئید و حمایت شده و بودجه لازم نیز به کانون تخصیص می یابد . شایان ذکراست تمام دبیران کانون های شرکت کننده در جلسه نقطه نظرات خود را در جهت هماهنگی با دیگر کانون ها جهت تعامل و همفکری ارائه نموده و به بحث و تبادل نظر پرداختند .

ادامه مطلب
برگزاری جلسه ستاد اقامه نمازاسفند ماه ۹۶ واحد تهران مرکزی

برگزاری جلسه ستاد اقامه نمازاسفند ماه ۹۶ واحد تهران مرکزی

برگزاری جلسه ستاد اقامه نمازاسفند ماه ۹۶ واحد تهران مرکزی جلسه ستاد اقامه نماز واحد تهران مرکزی با حضور مشاور اجرایی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی ، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران ، معاون دانشجوئی و فرهنگی ، مدیر گروه معارف اسلامی ، عضو هیأت علمی واحد به عنوان نماینده اساتید ، نماینده دانشجویی و مسئول ستاد اقامه نماز واحد در روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ برگزار گردید . در این جلسه پس از بحث و بررسی و سیاستگذاری در خصوص اقامه نماز در واحد ، برپایی نماز جماعت در اول وقت در سطح واحد ، حضور فعال مسئولین ، معاونان و مدیران دانشکده ها و حوزه ستادی در نماز جماعت به جهت جذب حد اکثری ، برگزاری کارگاه تحت عنوان « بیان اسرار عبودیت و بندگی با محوریت نماز » ، برگزاری اردوی یک روزه زیارتی – سیاحتی ( حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ، امامزاده صالح ، امامزادگان پنج تن ، قم و جمکران ، کاشان ، قمصر و نیاسر ویژه دانشجویان فعال در عرصه نماز در سطح واحد ، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در خصوص شبهات دینی ویژه دانشجویان با حضور اساتید و اندیشمندان حوزه و دانشگاه در دانشکده ها ، راه اندازی فضایی مناسب جهت پاسخگویی به سوالات و مسائل دینی و شرعی دانشجویان با حضور یک مشاور مذهبی آگاه به مسائل دینی و مذهبی در کلیه دانشکده ها، بازدید و تجهیز اقلام مورد نیاز مجتمع ها و دانشکده ها مورد تصویب قرار گرفت .

ادامه مطلب
دیدار با خانواده معظم شهید اکبر اخروی و خانواده جانباز علی شیرانی

دیدار با خانواده معظم شهید اکبر اخروی و خانواده جانباز علی شیرانی

دیدار با خانواده معظم شهید اکبر اخروی و خانواده جانباز علی شیرانی به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تهران مرکزی اسداله بیات مدیرکل فرهنگی و اجتماعی واحد ، شکراله بازغی مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه و خسرو صادقی فرمانده بسیج کارکنان واحد و مدیر شاهد و ایثارگر در روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ با خانواده دانشجوی ایثارگر و جانباز هشت سال دفاع مقدس « علی شیرانی » و فرزند شهید « اکبر اخروی » دیدار نمودند . شایان ذکر است علی شیرانی دانشجوی ایثارگر و جانبازدر مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد تهران مرکزی است که در جنگ تحمیلی به درجه جانبازی نائل شده است وخانم سیما اخروی دانشجوی رشته عکاسی مقطع کارشناسی دانشکده هنر واحد تهران مرکزی و فرزند شهید اکبر اخروی است . این دیدار به منظور زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و قدردانی از مقام شامخ جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس انجام پذیرفت .

ادامه مطلب
برگزاری مسابقه « کتابخوانی نماز » ویژه استادان و کارکنان در سطح واحد تهران مرکزی-بهمن۹۶

برگزاری مسابقه « کتابخوانی نماز » ویژه استادان و کارکنان در سطح واحد تهران مرکزی-بهمن۹۶

برگزاری مسابقه « کتابخوانی نماز » ویژه استادان و کارکنان در سطح واحد تهران مرکزی-بهمن۹۶ به همت ستاد اقامه نماز حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تهران مرکزی مسابقه « کتابخوانی نماز » ویژه استادان و کارکنان به صورت متمرکز ، حضوری وکتبی همزمان درحوزه ستادی و دانشکده های واحد تهران مرکزی با حضور ۵۳۳ نفر از استادان و کارکنان در روز سه شنبه مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ برگزار گردید . ضمناً براساس مصوبه ستاد اقامه نماز واحد ، مسابقه مذکور از کتاب نماز و مهار خشم تألیف علی نور محمدی شامل مواردی از قبیل ارتباط نماز با مهار خشم ، عوامل ایجاد خشم خداوند به واسطه انحراف از راه توحید و یکتاپرستی ، انحراف از راه رهبران الهی و انحراف از راه و رفتار صحیح انسانی، پیامدهای خشم خداوند، عوامل ایجاد خشم در دل دشمنان خدا، جایگاه خشم در زندگی نمازگزار،انواع خشم انسان ها و نمازگزاران، خشم مخرب و نابهنجار، عوامل برانگیزاننده خشم انسان، آثار خشم نابجا بر شخصیت انسان، ویژگی نمازگزار مسلط بر خشم خود، روش های مهار خشم از دیدگاه اسلام ، آثار و نتایج مهار خشم ، روش های مهارخشم ازدیدگاه روانشناسی بود . شایان ذکر است پس از قرعه کشی به برگزیدگان هدایایی اهدا خواهد شد .

ادامه مطلب
برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان مرحله واحدی دومین جشنواره نشریات و بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی در واحد تهران مرکزی-بهمن۹۶

برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان مرحله واحدی دومین جشنواره نشریات و بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی در واحد تهران مرکزی-بهمن۹۶

برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان مرحله واحدی دومین جشنواره نشریات و بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی در واحد تهران مرکزی-بهمن۹۶ به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مراسم تقدیر از برگزیدگان مرحله واحدی دومین جشنواره نشریات و بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی با حضور عباس گوهری معاون دانشجویی و فرهنگی واحد ، آقای اسداله بیات مدیر کل فرهنگی اجتماعی واحد ، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد مرعشی مسئول امور فرهنگی اجتماعی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و جمعی از کارکنان حوزه ستادی و برگزیدگان جشنواره های مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ در نمازخانه ساختمان ستادی برگزار گردید . در این مراسم دکتر عباس گوهری معاون امور دانشجویی و فرهنگی واحد تهران مرکزی پس از عرض تبریک حضور برگزیدگان مذکور عنوان نمود از ارائه انتقادت و پیشنهادات در عرصه های فرهنگی و دانشجویی در جهت بهبود و اشاعه فرهنگ در بسترهای مناسب در سطح دانشگاه استقبال می نماییم . در ادامه مراسم از۲۰ نفر از برگزیدگان جشنواره مرحله واحدی نشریات و ۸۰ نفر از برگزیدگان بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی در سح واحد با اهدای لوح و هدایا تقدیر بعمل آمد .

ادامه مطلب
برگزاری بخش کتبی بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان در واحد تهران مرکزی

برگزاری بخش کتبی بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان در واحد تهران مرکزی

برگزاری بخش کتبی بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان در واحد تهران مرکزی به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تهران مرکزی بخش کتبی بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان در سطح واحد در روزسه شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ در دانشکده ها و حوزه ستادی واحد تهران مرکزی برگزار گردید . در این دوره از مسابقات تعداد ۵۰۶ نفر در رشته های تفسیر قرآن کریم ، احکام و حفظ و ترجمه ادعیه و زیارت با هم به رقابت پرداختند . شایان ذکر است به برگزیدگان این مسابقه جوائزی به همراه لوح تقدیر اهداء خواهد شد .

ادامه مطلب
برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه خانواده کارکنان و استادان در واحد تهران مرکزی

برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه خانواده کارکنان و استادان در واحد تهران مرکزی

برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه خانواده کارکنان و استادان در واحد تهران مرکزی به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تهران بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت در بخش خانواده کارکنان و استادان (همسر و فرزندان ) در سطح واحد تهران مرکزی در روز پنج شنبه مورخ ۱۹/۱۱/۹۶ در نمازخانه ساختمان ستادی واحد تهران مرکزی برگزار گردید . در این دوره از مسابقات همسر و فرزندان کارکنان واحد در رشته های قرائت ترتیل و تحقیق و حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم با هم به رقابت پرداختند و در نهایت ۲۰ نفر از همسر و فرزندان کارکنان به عنوان حائزین رتبه مشخص گردیدند و مقرر شد طی مراسمی جوائز به همراه لوح تقدیر به منتخبین اهداء گردد.

ادامه مطلب
برگزاری نشست تخصصی فرهنگی و قرآنی با موضوع فضایل حضرت زهرا(س) در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکزی-بهمن ۹۶

برگزاری نشست تخصصی فرهنگی و قرآنی با موضوع فضایل حضرت زهرا(س) در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکزی-بهمن ۹۶

برگزاری نشست تخصصی فرهنگی و قرآنی با موضوع فضایل حضرت زهرا(س) در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکزی-بهمن ۹۶ به همت اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکزی به مناسبت ایام فاطمیه ، شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا (س) نشست تخصصی فرهنگی و قرآنی تحت عنوان « فضائل حضرت زهرا (س) » با حضور جمعی از کارکنان دانشکده برگزار گردید . در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمد صادق جعفری استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آن که خداوند خطاب به رسول اکرم (ص) می فرماید:« ای پیامبر مابه تو کوثر عطا کردیم ،کوثر نه به معنای زیاد بلکه به معنای خیر فراوان است گفت: به تعبیر حجت السلام والمسلمین حاج آقا قرائتی ریگ های بیابان هم زیاد است اما ارزش زیادی ندارد و یک قطعه‌ای دُرّ یا مروارید ارزشش ازهمه‌ای آن‌ها بیشتر است . ایشان در ادامه سخنان خود افزود: حضرت زهرا سیده نساء عالمین است یعنی از اول خلقت هیچ زنی در مقام رتبه به آن حضرت نرسیده و تاقیامت نیز مانند او نخواهد آمد . پیامبر اکرم درروایتی فرموده‌اند : « اناشجرهوفاطمهفرعها وعلی لقاحها وحسن وحسین ثمرها ومحبیهم(محبوهم)من امتی اوراقها ثم قال :هم فی جنه عدن والذى بعثنى بالحق » من درخت هستم فاطمه فرع آن و علی بارور کننده‌اش و حسن حسین میوه های آن ودوستان اهل از امت من برگهایش هستند آنگاه افزودند به ذاتی که مرا به حق برانگیخت ایشان در بهشت جای دارند . وی متذکر گردید با اندکی تدبر درباره وظیفه خود در می یابیم همان گونه که برگ یک درخت مایه زیبایی درخت محسوب میشود مانیز باید مایه زینت اهل بیت علیهم السلام باشیم و در احادیث هم به آن اشاره شده است که برگ تازمانی سرسبز وشاداب است که متصل به درخت باشد مانیز تازمانی که به اهل بیت علیهم السلام متصل باشیم ارزش داریم.

ادامه مطلب
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)واحد تهران مرکزی -بهمن۹۶

برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)واحد تهران مرکزی -بهمن۹۶

برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)واحد تهران مرکزی -بهمن۹۶ به همت اداره دانشجویی و فرهنگی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واحد تهران مرکزی به مناسبت ایام شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم عزاداری و سخنرانی با حضور جمعی از کارکنان پس از نماز جماعت ظهر و عصر در نمازخانه مجتمع برگزار گردید .در این مراسم پس از مداحی مداح اهل بیت علیهم السلام ، حاج آقا سید محمد سبحانیان مسئول امور فرهنگی و اجتماعی مجتمع به ایراد سخنرانی در ارتباط با فضایل حضرت پرداخت . وی با اشاره به آن که حضرت رسول اکرم (ص) در صدر اولیاء ، انبیاء و در صدر جامعه انسانی قرار دارد و خانواده ایشان نیز در راس تمامی خانوده ها از ال ابراهیم (ع) تا آل نوح (ع) قرار دارد که این مطلب به خاطر ویژگیهای خاص آنان است نه به واسطه انتصاب به پیامبر اکرم (ص) بیان داشت حضرت فاطمه زهرا (س ) نیز در صدر تمامی زنان عالم هستند و در تمامی صفات در راس کمال هستند و در عالم خلقت بهتر از پدر حضرت زهرا (س) ، همسر او فرزندان ایشان یافت نمی شود . ایشان در ادامه صحبت های خود خاطر نشان ساخت همان گونه که در حدیث شریف کساء نیز می بینیم این جلوه زیبا در آسمانها نیز تجلی یافت و ملائک از خداوند در این رابطه سوال کردند و خداوند در پاسخ این گونه معرفی کردند اینها فاطمه و پدرش ، فاطمه و همسرش و فاطمه و فرزندانش هستند و نگفتند که پیغمبر و خانواده هستند و همه را منسوب به ایشان کردند که این نشان از مقام و جایگاه حضرت زهرا می باشد .

ادامه مطلب