اخبار تصویری - آرشیو

برگزاری جلسه مشاوره با موضوع حجاب و عفاف با حضور خانم معصومه بهرامی در اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس

برگزاری جلسه مشاوره با موضوع حجاب و عفاف با حضور خانم معصومه بهرامی در اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس

برگزاری جلسه مشاوره با موضوع حجاب و عفاف با حضور خانم معصومه بهرامی و جلسه نشست صمیمانه با دانشجویان شرکت کننده در اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس در سالن زمرد هتل سارینا مشهد مقدس ۹۸/۹/۸

ادامه مطلب
جلسه نشست صمیمانه دانشجویان با ریاست دانشگاه تهران مرکز

جلسه نشست صمیمانه دانشجویان با ریاست دانشگاه تهران مرکز

جلسه نشست صمیمانه دانشجویان شرکت کننده در اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس با ریاست محترم واحد تهران مرکزی و استان تهران جناب آقای دکتر آقامیری و جناب آقای دکتر گوهری معاون محترم دانشجویی فرهنگی واحد تهران مرکزی در تاریخ ۹۸/۹/۹ در سالن زمرد هتل سارینا مشهد

ادامه مطلب