اخبار تصویری - آرشیو

برگزاری آزمون  کارگاه تفسیر سوره حمد در واحد تهران مرکزی
برگزاری آزمون کارگاه تفسیر سوره حمد در واحد تهران مرکزی

برگزاری آزمون کارگاه تفسیر سوره حمد در واحد تهران مرکزی

برگزاری آزمون کارگاه تفسیر سوره حمد در واحد تهران مرکزی به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی آزمون کارگاه تفسیر سوره حمد به صورت کتبی ( تستی و تشریحی ) بطور همزمان در سطح واحد با حضور جمع کثیری از کارکنان در ساختمان ستادی و دانشکده های واحد تهران مرکزی در روز سه شنبه مورخ ۱۰/۵/۹۶ برگزار گردید . شایان ذکر است در این آزمون ۵۲۰ نفر از همکاران و اعضای هیأت علمی واحد شرکت داشته و به برگزیدگان این آزمون هدایایی اهدا خواهد شد

ادامه مطلب