اخبار و رویدادها - آرشیو

سلام بر بانویی که زیارت حرمش جان‌های تشنه را سیراب و لبریز از حقیقت می کند.
ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(سلام اله علیها)برهمگان مبارک باد

سلام بر بانویی که زیارت حرمش جان‌های تشنه را سیراب و لبریز از حقیقت می کند.

دلم زیارتی از جنس حریم شما می خواهد، که غربت ها در آن تمام شود. حریمی که من هم در آن آشنا به حساب می آیم. بانویی که در حریمش پذیرای دل های شکسته و قلب‌های آشفته است. بانوی مهر و عاطفه، قدم هایتان حیات را در مرز و بوم ما، در کشور و شهر ما، در ایران و قم بیش از پیش جاری ساخته است. خانم جان به یمن آمدن شما کویر جان ما و جهان اطراف ما محلی شد برای دانش، رشد و بالندگی... به علم و معرفت خواهر امام هشتم، جهان سر تعظیم فرود می آورد.

ادامه مطلب