اخبار و رویدادها - آرشیو

دیدار با دانشجویان جانباز دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دیدار با دانشجویان جانباز دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

باسمه تعالی دیدار بادانشجویان جانباز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به همت ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و با همکاری و مشارکت معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد مدیران وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با خانواده دو دانشجوی واحد جانباز و آزاده دفاع مقدس آقای مرتضی تقی نژاد جانباز ۴۰% دانشجوی دکتری رشته باستان شناسی و آقای امیرحسین زیوری جانباز ۶۵% دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دیدار و از مقام شامخ جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس تقدیر و تجلیل بعمل آوردند .

ادامه مطلب