اخبار و رویدادها - آرشیو

جدول زمان‌بندی مصاحبه دوره دکتری تخصصی ۴۳ رشته دکتری تخصصی (Ph.D)

جدول زمان‌بندی مصاحبه دوره دکتری تخصصی ۴۳ رشته دکتری تخصصی (Ph.D)

دعوت‌شدگان باید هرگونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تألیف را در زمینه رشته خود و همراه داشتن اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و ریز نمرات و پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد به همراه داشته باشند.

ادامه مطلب