نوع خبر 
 
برگزاری نشست تخصصی فرهنگی حقوق شهروندی در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی

 

به همت اداره دانشجوئی و فرهنگی دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی نشست تخصصی فرهنگی تحت عنوان « حقوق شهروندی » با حضور مسئولین و جمعی از دانشجویان آن دانشکده در روز سه شنبه مورخ 7/10/95 برگزار گردید . در این نشست دکتر محمد باقر بهرامی  پیرامون 1-پاسداشت قانون اساسی وحقوق شهروندی مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 2- نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق افراد جامعه وتفاوت آن با نگاه غرب به حقوق شهروندی3- حقوق شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران4-  منشور حقوق اساسی رئیس جمهور 5- وظایف وعملکردهای قوای سه گانه در را بطه با حقوق شهروندی و6 - جمع بندی وپیشنهادات مطالبی را مطرح نمود . سخنران در انتها به پرسش های مطرح شده پاسخ گفت .

يکشنبه 12 دى 1395  14:21

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 5 خرداد 1396  14:44:44
تعداد بازديد از اين خبر : 218
کدخبر : 14709

اوقات شرعی