آغاز مسابقه حفظ سوره مبارکه واقعه در واحد تهران مرکزی در بخش های اساتید و کارکنان و خانواده هایشان و دانشجویان عزیز

۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۲ کد : ۱۵۷۵۳ اخبار و رویدادها اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۴
داور در بخش برادران : استاد آقای سیدحسین موسوی زاده داور در بخش خواهران : استاد خانم مریم تقی زاده
آغاز مسابقه حفظ سوره مبارکه واقعه در واحد تهران مرکزی در  بخش های اساتید و کارکنان و خانواده هایشان و دانشجویان عزیز